Corona

Coronavirus (COVID-19) information

Publicerad Lämna en kommentar

Till våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Vi på Yorkland Ref övervakar noga utvecklingen avseende spridningen av det nya coronavirus (COVID-19). För att säkerställa kontinuitet har vi börjat utföra en COVID-19 beredskapsplan. Målet med planen är framförallt säkerheten för våra anställda, leverantörer och kunder. Hittills har vi vidtagit följande förebyggande åtgärder: resestopp för affärsresor, framförallt till områden […]

Panasonic

Nu välkomnar vi Panasonic!

Publicerad Lämna en kommentar

Nu välkomnar vi glatt Panasonic till familjen. Panasonic är ledande i branschen med sina miljövänliga och smarta idéer. De strävar konstant mot framtiden, inte minst med deras arbete mot att minska trycket på elnätet genom innovativa lösningar som i sin tur sparar in på energikostnader för dig som husägare också. Ekologiska och smarta idéer för […]

Yorkland Ref AB bygger ut!

Publicerad Lämna en kommentar

Yorkland Ref AB bygger ut!   Då vi växer så det knakar så behövs inte bara ny personal, utan även nya lokaler. Med nya lokaler så kommer vi kunna erbjuda ett ännu större utbud till dig som kund då vi kan lagra större volymer av anläggningar i våra egna lokaler. Detta innebär för dig som […]